KONTAKTY

SLOVINEC KOŽA A KOŽUŠINY s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava
tel: 02/4525 7871
fax: 02/4525 7871
info@slovinec.sk
IČO: 35705906
Okr.súd BA I odd. Sro, vl.č. 12823/B

leto


KONTAKTY

Názov firmy: SLOVINEC KOŽA A KOŽUŠINY s.r.o.

Adresa: Kazanská 46, 821 06 Bratislava

Telefón: 02 / 45 25 78 71

Mobil: 0905 403 521

Fax: 02 / 45 25 78 71

Email: info@slovinec.sk

leto